National Māori addiction leadership rōpū

Toi te Kupu, Toi te Mana, Toi te Whenua
The permanence of the language, prestige and land

He Mihi

Ka oho te wairua,
Ka mataara te tinana,
He aroha ki te aroha
Ka kā te rama

Ko  Ranginui e tū nei
Ko  Papatūānuku e takoto nei
Nā Io Matua Kore,
Nā te Atua katoa i hanga.
Ki te Kāhui Ariki nō te whare nui o Pōtatau,
Pai mārire ki a rātou katoa

E ngā hapū, e ngā iwi, e ngā marae maha,
Heke mai ki tā tātou pae tukutuku.
E noho tonu nei i raro i ngā manaakitanga o tō tātou kaihanga,
Tēnā koutou me ngā whakaaro rangatira.

Ka nui āku mihi ki ngā kaiwhakahaere me ngā poutokomanawa i ngā rōpū whakahaere.
Haere mai whānau, hōmai ki a mātou tā koutou manaakitanga i tēnei pae tukutuku.
Mauria mai ō koutou whakaaro me ā koutou pānui anō hoki.
Nō reira, e ngā rōpū whakahaere, he mihi aroha anō tēnei ki a koutou

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou

What we do

Matua Raḵi supports the development of a national Māori addiction leadership rōpū whose expertise and specialist knowledge of te ao Māori can be used to manaaki Māori and non-Māori towards achieving wellbeing. 

We do this through:

  • developing e-learning training to increase cultural competency for mental health and addiction workers working alongside tāngata whai ora and whānau Māori
  • sharing pānui regarding hui, training, and conferences
  • promoting Māori addiction models and approaches that are relevant and purposeful for addiction practitioners to engage effectively with tāngata whai ora and whānau Māori.